O firmě

   Firma ČESAD Počátky byla založena v květnu 1996. Hlavní činností firmy je od počátku existence mezinárodní kamionová doprava. V době vzniku měla firma 4 kamiony a 10 zaměstnanců, dnes má firma 30 kamionů a 40 zaměstnanců, a nadále se rozvíjí. S přibývajícími kamiony vznikla potřeba zřídit vlastní servis pro zajištění drobných oprav a údržby vozidel, a následně i pneuservis.

   Od počátku se firma orientuje na přepravy mezi Českou republikou a Itálií. Za dobu svého působení na trhu se firma stala spolehlivou dopravní firmou, která spolupracuje s mnoha tuzemskými a zahraničními klienty. Stále se zvyšující objem přepravy umožňuje plynulý růst a rozvoj firmy.

   Vozový park je složen především z vozidel IVECO, jejichž podíl nyní tvoří 70%. V roce 2004 byla zahájena rozsáhlá modernizace. Pro obnovu vozového parku byla vybrána značka RENAULT, která nyní tvoří 30% vozového parku.

   Jsme rádi, že jste nám věnovali svůj čas a Vaše případné dotazy rádi odpovíme.

 
ČESAD Počátky, s.r.o.Tel: 00420 565 495 878-9
Žirovnická 493Fax: 00420 565 495 364
394 64 Počátkye-mail: cesad@cesad.cz